mabema

Förvärvsår: 2017
Huvudkontor: Linköping
Omsättning: cirka 30 msek
Mabema AB levererar visionbaserade system för bl.a. materialhantering, automatisk avsyning och mätning. Bolaget erbjuder systemlösningar med funktionsåtaganden, nyckelfärdiga maskiner, reservdelar, serviceavtal och konsultuppdrag.

 

Förvärvsår: 2018
Huvudkontor: Örebro 
Omsättning: cirka 90 msek
Vägjobb i Sverige arbetar för att skapa trygga trafik- och arbetsmiljöer vid väg- och anläggningsarbeten. Bolaget tillhandahåller tjänster som etablering och avstängning av vägarbetsplatser, upprättande av TA-planer, trafikstyrning med trafikvakt och lotsbil, skydd med TMA-fordon och utbildning i Trafikverkets kravkurser.

Förvärvsår: 2019
Huvudkontor: Göteborg
Omsättning: cirka 90 msek
Alf Ericson i Göteborg Elektriska AB bedriver verksamhet inom el-entreprenad företrädesvis inom industri- och fastighetsbranschen. Bolagets verksamhet är indelad i fyra fokusområden; El entreprenad, Service, Teknik och Industri. Bolaget arbetar enligt ISO-certifieringarna; 9001, 14001 och 45001.

Förvärvsår: 2020
Huvudkontor: Örebro
Omsättning: cirka 50 msek
Formmax AB bedriver verksamhet inom uthyrning och försäljning av utrustning och material till byggarbetsplatser och är marknadsledare i Sverige på monteringsstöd och stämp till montage av prefabricerade byggelement.

Förvärvsår: 2022
Huvudkontor: Luleå
Omsättning: cirka 250 msek
Northern Transport Group (NTG) är en fristående transport- och maskinförmedling som bygger långvariga samarbeten där alla led gynnas — chaufförer, entreprenörer, kunder och slutkunder.

Förvärvsår: 2022
Huvudkontor: Luleå
Omsättning: cirka 60 msek
BD Works är ett auktoriserat bemanningsföretag specialiserat på entreprenadbranschen som ger arbetstagare och kunder det som behövs, med rätt kompetens och trygga arbetsvillkor.

Acetec Logo

Förvärvsår: 2022
Huvudkontor: Älvsbyn
Omsättning: cirka 70 msek
Acetec AB utvecklar, tillverkar och säljer produkter inom luft, klimat och energiteknik såsom ventilationsaggregat, avfuktare och luftrenare. Produkterna väl anpassade till marknadens krav av högsta kvalitet och med miljötänkande som ledord.