mabema

Förvärvsår: 2017
Huvudkontor: Linköping
Omsättning: cirka 30 msek
Mabema AB levererar visionbaserade system för bl.a. materialhantering, automatisk avsyning och mätning. Bolaget erbjuder systemlösningar med funktionsåtaganden, nyckelfärdiga maskiner, reservdelar, serviceavtal och konsultuppdrag.

 

Förvärvsår: 2018
Huvudkontor: Örebro 
Omsättning: cirka 90 msek
Vägjobb i Sverige arbetar för att skapa trygga trafik- och arbetsmiljöer vid väg- och anläggningsarbeten. Bolaget tillhandahåller tjänster som etablering och avstängning av vägarbetsplatser, upprättande av TA-planer, trafikstyrning med trafikvakt och lotsbil, skydd med TMA-fordon och utbildning i Trafikverkets kravkurser.

Förvärvsår: 2019
Huvudkontor: Göteborg
Omsättning: cirka 90 msek
Alf Ericson i Göteborg Elektriska AB bedriver verksamhet inom el-entreprenad företrädesvis inom industri- och fastighetsbranschen. Bolagets verksamhet är indelad i fyra fokusområden; El entreprenad, Service, Teknik och Industri. Bolaget arbetar enligt ISO-certifieringarna; 9001, 14001 och 45001.