Vår roll är att via styrelsearbete och aktivt ägande stötta dotterbolagens företagsledningar med industriell och finansiell kunskap, att stärka upp strukturkapitalet, samt vid behov utföra begränsade operativa insatser. Nyckelordet för oss är stabilitet och avsikten är att bygga vidare på den erfarenhet och kunskap som bolagens anställda och vi inom Svevik Industri AB besitter.

Vi vill bygga vidare på redan beundrade företag med hjälp av:

  • vår operationella ledningserfarenhet från små till medelstora företag 

  • vår kännedom om branscher, kluster och bolag som bidrar till värdeutveckling 

  • vår gedigna erfarenhet och kunskap inom företagsutveckling och internationalisering 

  • våra muskler och idéer för att genomföra tilläggsförvärv 

  • vårt nätverk av individer för att stödja bolagens strukturella kapital  

Vi söker aktivt efter bolag med en tydlig och beprövad affärsmodell och konkurrensposition, primärt produktägande bolag inom B2B, men även service-/handels- och tjänsteföretag inom en tydlig nisch. Bolagen ska också ha en sund företagskultur, kunniga medarbetare och en välfungerande ledning med en god förståelse för vad som skapar långsiktigt hållbar lönsamhet.