Fredrik Grevelius

Grundare, Styrelseordf

Egen investeringsverksamhet (2006-2011, 2015-)

Investment Manager och VD, Investment AB Öresund (2011-2014)

Kapitalförvaltare, Öhman Kapitalförvaltning (2005-2006)

Aktieanalytiker, bla Carnegie och ABG Sundal Collier (1994-2004)

Revisor, Öhrlings Reveko (1990-1994)

Björn Rönnqvist

Grundare, Styrelsemedlem

Egen verksamhet (2012-)

VD, partner ICECAPITAL Securities AB (2004-2012)

Partner, ABG Sundal Collier ASA, Analys samt M&A (1999-2004)

Head of Research, Partner H&Q Bank (1998-1999)

Analyschef, Aragon FK (1996-1998)

Roger Berggren

Grundare, Styrelsemedlem

CEO LEAX Group (1998- )

Styrelsemedlem, FordonsKomponentGruppen, FKG 2011-

Christian Krüeger

Styrelsemedlem

Christian har en lång erfarenhet från affärsutveckling, styrelsearbete samt den finansiella sektorn däribland som aktiechef på Öhman Fondkommission samt Pareto Securities Sverige.

Christian är vd på LMK Venture Partners samt besitter därutöver ett antal styrelseuppdrag i både publika och onoterade företag.

Christian har en Civilekonomsexamen från Lunds Universitet