Svevik Industri AB är ett bolag som har startats av en grupp personer med stort intresse och passion för investeringar, företagsutveckling och ett aktivt ägande. Vår affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta små och medelstora nordiska företag, och vi arbetar utifrån en evig tidshorisont. Det anser vi ger de bästa förutsättningarna för de förvärvade bolagen och dess intressenter, både kortsiktigt och långsiktigt.

Våra förvärvade bolag drivs vidare som självständiga enheter och fortsätter sin verksamhet som tidigare; med samma namn, inriktning, kultur och i vissa fall även ledning.

Det är viktigt för oss att vi delar bolagets värderingar och känner gemensam glädje över vårt samarbete. Viktiga saker för oss i ett bolag, och för att ett samarbete ska fungera väl, är att; det finns en positiv attityd till lagarbete, ett stort kundfokus, en bra portion av vilja, nyfikenhet och driv, samt ansvarstagande och ärlighet. Finns det, parat med respekt för omgivning och miljö, så delar vi en värdegrund som dessutom skapar förutsättningar för att det blir ”roligt på jobbet”.

Svevik Industris värdegrund

Svevik Industris värdegrund är baserad på fem värderingar, och det är kärnan i vår verksamhet tillika vår syn på företagande och ägande.

AffärsmannaskapVi tror på att bra affärer baseras på en god förståelse för marknadens utveckling och kundens behov, idag likväl som i imorgon. Vi strävar alltid efter att vinna nya affärer och att skapa nöjda kunder som värdesätter vår relation, vilket skapar stor kundnytta, liksom god och långsiktig lönsamhet. 
Långsiktighet och hållbarhetVår långsiktiga syn på företagande innebär att vi är med och stödjer våra företag i goda såväl som utmanande tider. Som eviga ägare tar vi ansvar för våra verksamheter och medarbetare, likväl som vår närmiljö och omvärld. Det tror vi skapar bättre bolag och på sikt en bättre värld.
Respekt och tillitVi tror på att behandla vår omgivning på samma sätt som vi själva vill bli behandlade. Att ta sig an en uppgift, ta ansvar för den och alltid göra sitt bästa, leder till ömsesidig respekt och skapar tillit till varandra. En miljö av öppenhet, respekt och tillit kommer göra att fler vill vara med och bidra till vår gemensamma utveckling. 
Engagerande gemenskapVi tror på att alla verksamheter och organisationer mår bäst när de utvecklas, alla i sin egen takt, och utifrån sina förutsättningar. Vi ser utveckling och förändring som en möjlighet, både som bolag och individer, och vi vill vara en drivande kraft bakom utvecklingen. Vi tror på att lära oss mer för var dag, i syfte att bli bättre imorgon än vi är idag.
Kontinuerlig utvecklingVi tror på att vi kan göra mer och komma längre när vi gör det tillsammans. Genom att skapa en stark känsla av gemenskap kan vi engagera våra medarbetare och det blir en starkt bidragande faktor till att det är roligt att gå till jobbet. Vi vill att alla medarbetare ska känna sig uppskattade i sin vardag och stolta över att vara en del av sitt bolag.