Svevik Industri AB är ett bolag som har startats av en grupp personer med stort intresse och passion för investeringar, företagsutveckling och ett aktivt ägande. Vår affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta små och medelstora nordiska företag, och vi arbetar utifrån en evig tidshorisont. Det anser vi ger de bästa förutsättningarna för de förvärvade bolagen och dess intressenter, både kortsiktigt och långsiktigt.

Våra förvärvade bolag drivs vidare som självständiga enheter och fortsätter sin verksamhet som tidigare; med samma namn, inriktning, kultur och i vissa fall även ledning.

Det är viktigt för oss att vi delar bolagets värderingar och känner gemensam glädje över vårt samarbete. Viktiga saker för oss i ett bolag, och för att ett samarbete ska fungera väl, är att; det finns en positiv attityd till lagarbete, ett stort kundfokus, en bra portion av vilja, nyfikenhet och driv, samt ansvarstagande och ärlighet. Finns det, parat med respekt för omgivning och miljö, så delar vi en värdegrund som dessutom skapar förutsättningar för att det blir ”roligt på jobbet”.