Svevik Industri AB är ett bolag som har startats av en grupp personer med stort intresse och passion för investeringar, företagsutveckling och ett aktivt ägande. Vår affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta små- och medelstora nordiska företag med en evig tidshorisont.

Vi söker aktivt efter bolag med en tydlig och beprövad affärsmodell och konkurrensposition, primärt produktägande bolag inom B2B, men även service- /handels- och tjänsteföretag inom en tydlig nisch.

Nyckelordet för oss är stabilitet och avsikten är att bygga vidare på den erfarenhet och kunskap som bolagens anställda och vi inom Svevik Industri AB besitter. Vi vill således bygga vidare på redan beundrade företag!

Vi  hoppas att vi är ett  intressant alternativ beträffande hur ditt bolag ska drivas och ägas framöver.